TEORIE ȘI SOLFEGII CLASA 2 – UN PAS ÎNAINTE ÎN STUDIEREA MUZICII LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE

Clasa a 2-a înseamnă pentru elevii învățământului vocațional, dar nu numai, și studiul de teorie și solfegii clasa 2. Învățământul vocațional care presupune studierea intensivă a muzicii, alocă un loc important în programa școlară pentru studiul teoriei muzicale în clasa 2. În acest scop elevii beneficiază de acest manual teorie și solfegii clasa 2, scris de Edith Visky și apărut la Editura Didactică și Pedagogică în 2015. Cartea de teorie și solfegii clasa 2 are un preț avantajos si poate fi achiziționată online din librarii.

Importanța manualului „Teorie și solfegii clasa 2”

Manualul de teorie și solfegii clasa a 2 a  este realizat de către profesori și cadre didactice  și specialiști în teoria muzicii , Cartea e structurată pentru a fi ușor de înțeles de către elevi și are diferite portative și texte de melodii.

Învățarea notelor muzicale trebuie să înceapă cât mai devreme iar educația muzicală înseamnă  teorie, noțiuni de baza în muzică și numeroase exerciții practice. Portativul și notele muzicale, măsurile muzicale și elemente de tehnică muzicală sunt detaliate și explicate pe larg pentru a fi înțelese și aprofundate de elevii clasei 2.

Cunoașterea teoretică și muncă individuală de exerciții practice completează în clasa 2 educația muzicală, iar rolul profesorului este de îndrumare și ajutor.

Pe lângă partea teoretică ce trebuie învățată, elevii în clasa 2 încep să studieze fragmente muzicale și se ocupă de solfegii. Expresiile muzicale  sunt completate cu noțiuni de interpretare muzicală. Manualul oferă elevilor noțiuni elementare de teorie muzicală și numeroase solfegii pentru a ilustra teoria muzicală care trebuie învățată. Elevii deprind astfel soluții de înțelegere a mesajului exprimat prin muzică și își dezvoltă modul de interpretare a creației muzicale.

Rolul manualului de Teorie și solfegii clasa 2

Elevii care frecventează școlile vocaționale au nevoie de manuale pentru studiul muzicii în cadrul clasei 2 și manualul de teorie și solfegii clasa 2 e special redactat pentru a consolida noțiunile de bază deja învățate în clasa 1. Talentul copiilor trebuie dublat de o solidă educație, iar repetițiile și solfegiile ajută la fixarea cunoștințelor și cizelarea educației muzicale.

Noțiunile teoretice dar și solfegiile se studiază acasă în mod individual. Profesorul oferă elevilor explicații, exemple practice pentru o mai bună aprofundare a cunoștințelor. Conținutul cărții de teorie și solfegii este redactat la nivelul clasei 2 și are ca scop întărirea legăturii între teorie și practică muzicală.

Testele de verificare a cunoștințelor și solfegiile duc la evaluarea progreselor elevilor, observarea bunelor cunoștințe teoretice dar și practice și recapitularea noțiunilor învățate. Fiecare elev din clasa 2 care urmează învățământul vocațional are un anume talent muzical, iar manualul sprijină elevul pentru a-și dezvoltă priceperea și pentru a pune în valoare însușirile native.

Profesorul se îngrijește să realizeze un cadru educațional perfect pentru elevii săi. Rolul cadrului didactic este de a ajută elevii, de a îndruma clasa în aprofundarea și memorizarea noțiunilor de teorie muzicală. Exercițiile practice și solfegiile sunt mereu solicitate de specialiștii în domeniul muzical pentru a dezvoltă talentul și aptitudinile muzicale ale copiilor. Exercițiile din manual dezvoltă gustul pentru muzică și ajută elevii să aibă posibilitatea de aplicare în practică a ceea ce au învățat că teorie muzicală.

Manualul redactat de Edith Visky este o carte deosebit de utilă în studierea muzicii și teoriei muzicale în a două clasa de gimnaziu, fiind folosit de numeroși elevi talentați din școlile cu profil vocațional.

Concluzii

Manualul de teorie muzicală  și solfegiu este un ajutor important pentru elevii din clasa 2. primare. Cartea de Teorie și solfegii clasa 2 a reprezintă un  exemplu de manual bine redactat și structurat pentru elevii care încep studiul muzicii că viitoare carieră în viață. Structura teoretică și cea practică sunt simplu explicate de către profesori și ușor asimilate de către copii. Lumea fascinantă a notelor muzicale dezvăluie elevilor tainele muzicii .

Un învățământ vocațional în domeniul muzicii oferă elevilor deschidere și cunoaștere, însă este nevoie și de suport educațional.

Manualul oferă sprijin în studiul individual dar și la clasa fiind redactat special pentru nivelul de cunoștințe al elevilor din clasa 2. Librăriile online oferă la vânzare acest manual și îl puteți comandă ușor pe website. Cartea vă este livrată acasă sau la școală, pentru a fi la îndemâna elevilor și profesorilor. Manualul este ilustrat și beneficiază de o grafică deosebită, pentru a stimula elevii în educația muzicală. 

Lasă un comentariu